Ο Δήμος Πλατανιά σας ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την διόρθωση λαθών στα στοιχεία του υπολογισμού του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. σύμφωνα με είναι μέχρι την 20η Ιανουαρίου2012.

Πέραν της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Πλατανιά όπως προσέρχονται έως την ανωτέρω ημερομηνία στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι για διόρθωση τυχών λαθών.