Κατά 302 εκατ. ευρώ αύξησε τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαιά της η Εθνική Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της πρότασης για την επαναγορά καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων.

Η αύξηση του core tier I αντιστοιχεί σε 46 μονάδες βάσης.

Αναλυτικότερα, κάτοχοι τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας 753.287.000 για τους εκπεφρασμένους σε ευρώ τίτλους, 47.507.000 για τους εκπεφρασμένους σε δολάρια ΗΠΑ τίτλους και 39.223.000 για τους εκπεφρασμένους σε στερλίνες τίτλους, πρόσφεραν έγκαιρα τους τίτλους τους σύμφωνα με την πρόταση, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της ΕΤΕ (core tier I) κατά 302 εκατ. ευρώ περίπου, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.


protothema.gr