Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης θα βρίσκεται στην Αθήνα στις 17 & 18 Ιανουαρίου 2012 για να συμμετάσχει:

1. Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου στο δημόσιο διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή διπλού κλάδου στο τμήμα του ΒΟΑΚ Γούρνες-Χερσόνησος», προϋπολογισμού 65.000.000 ¤. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Διεύθυνση Δ1 του ΥΠΥΜΕΔΙ και ο Δήμαρχος θα συμμετάσχει ως μέλος της επιτροπής του διαγωνισμού, εκπροσωπώντας την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

2. Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο ΥΠΕΚΑ με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Νίκου Σηφουνάκη και των στελεχών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με αντικείμενο τη συζήτηση, την προώθηση και έγκριση των Πολεοδομικών Μελετών, Πράξεων Εφαρμογής του Δήμου Χερσονήσου. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Δήμου, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία έγκρισης και θεσμοθέτησης των πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών.