Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των φετινών εξαγωγών τόσο για τη φέτα, όσο και για τα άλλα ελληνικά τυριά οδηγώντας σε αύξηση της τάξης του 9,59% για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγουμένου έτους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, που συγκέντρωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα επεξεργάστηκε το τμήμα στατιστικής του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου, κατά την διάρκεια του πρώτου εννεαμήνου του 2011 έχουν εξαχθεί από την χώρα μας 36.721,92 τόνοι σχετικών τυροκομικών προϊόντων, αξίας 184.795,94 χιλιάδων ευρώ, έναντι 33.378,9 τόνων φέτας και άλλων τυριών που εξήχθησαν το πρώτο εννεάμηνο του 2010 και απέφεραν αξία 158.619,55 χιλιάδων ευρώ, με την μεταβολή να διαμορφώνεται στο εν λόγω θετικό ποσοστό για το 2011.

Πρόκειται για εξαγωγές που αφορούν 35 χώρες, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός, οι οποίες είναι απλωμένες σε πέντε ηπείρους, συγκεκριμένα σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Ωκεανία, και Βόρεια Αμερική.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξαγωγές σε Λουξεμβούργο με 2.837,29% άνοδο (666,43 τόνοι το 2011 – 15,76 τόνοι το 2010).

Επίσης, οι εξαγωγές σε Ισραήλ, Βουλγαρία, και Ρωσία, οι οποίες εμφανίζονται με τριψήφια ποσοστά ανόδου, τα οποία αντίστοιχα έχουν ως εξής: 595,32% (18,77 τόνοι το 2011 – 3,44 τόνοι το 2010), 245,77% (1.273,14 τόνοι το 2011 – 466,91τόνοι το 2010), 105,62% (85,09 τόνοι το 2011 – 36,85 τόνοι το 2010).

Το 54,66%, δηλαδή ο κύριος όγκος των εξαγωγών, κατευθύνθηκε σε τρεις χώρες και τις δύο περιόδους και συγκεκριμένα στην Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία.

 Κορυφαία χώρα όμως παραμένει η Γερμανία συγκεντρώνοντας το 29,93% των εξαγωγών μας σε φέτα και άλλα τυριά, παρουσιάζοντας και μικρή αύξηση(2,57%) σε σχέση με το 2010 (12.406,88 τόνοι το 2011 – 11.988,9 τόνοι το 2010).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εξήχθηκε το 13,31%, έχουμε θετική μεταβολή εξαγωγών της τάξης του 18,38% (4.466,17 τόνοι το 2011 – 4.446,54 τόνοι το 2010).

Ενώ στην Ιταλία, που εξήχθηκε το 11,42%, έχουμε θετική μεταβολή εξαγωγών της τάξης του 14,25% (3.658,69 τόνοι το 2011 – 3.293,83 τόνοι το 2010).

Επιπλέον, διψήφια άνοδο παρουσιάζουν οι εξαγωγές προς Σουδάν (99,13%), Σιγκαπούρη (83,02%), Αλβανία (60,97%), Κίνα(60,78%), Ρουμανία (33,55%), Λίβανο (27,56%), Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα (27,41%), Ολλανδία (25,17%), Γαλλία (22,44%), Φιλανδία (12,57%), Νορβηγία (22,35%), Πορτογαλία (13,77%), και Ουγγαρία (13,03%).

Όμως υπάρχουν και σημαντικές αρνητικές μεταβολές όπως: στην Πολωνία (-56,63%),στον Καναδά (-33,84%), στην Κύπρο (-10,22%), στην Σλοβενία ( -6,25%), στην Τσεχία (-4,83%), στην Ισπανία (-4,11%), στην Δανία (-1,88%), κ.ά.

Δείτε εδώ τα στοιχεία του ΟΠΕ για τις εξαγωγές τυριών

(paseges.gr)