Την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση του Ελληνικού, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων 50 δισ., προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη βουλή.

Η εταιρεία με την επωνυμία "Ελληνικό Α.Ε", θα έχει μετοχικό κεφάλαιο 1.500.000 ευρώ και σκοπό την «διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού».

Στην εταιρεία, που δημιουργείται, παραχωρούνται η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ακινήτου, των κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου.

Για τη μεταβίβαση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου απαιτείται η ψήφιση νόμου, αφού προηγηθεί αποτίμηση της αξίας του.

Επίσης στην "Ελληνικό ΑΕ", που εξαιρείται από τις διατάξεις του δημοσίου τομέα, περιέρχεται η κυριότητα του κινητού εξοπλισμού των κτιρίων και εγκαταστάσεων, χωρίς αντάλλαγμα, μετά από προηγούμενη καταγραφή.

Ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης βρίσκεται στο Κατάρ για διαβουλεύσεις αναφορικά με την αξιοποίηση της έκτασης.

newsbomb.gr