Μείωση 5,2% σημείωσε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα κατά το μήνα Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2010, έναντι μείωσης 10,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2010, σημείωσε μείωση 6,3%, έναντι μείωσης 5,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, κατά το μήνα Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοέμβριο 2010, σημείωσε μείωση 6,6%, έναντι μείωσης 13,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.