Κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που ανοίγουν το δρόμο για την εκμετάλλευσης αεροδρομίων από ιδιώτες. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει και ζητήματα σχετικά με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το μοντέλο των συμβάσεων παραχώρησης που προωθείται, το κράτος θα παραχωρήσει για μια μεγάλη περίοδο συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία του (ή δικαιώματα) έναντι επενδύσεων που θα δεσμευθούν να κάνουν οι ιδιώτες για να αξιοποιήσουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.

Οι ιδιώτες θα έχουν μεν την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων των αεροδρομίων, αλλά στις εταιρείες που θα συσταθούν, την προεδρία και το πλειοψηφικό πακέτο θα έχει το δημόσιο, ενώ στους ιδιώτες θα περάσει το μάνατζμεντ και ένα μειοψηφικό πακέτο.

Σε ό,τι αφορά την ΥΠΑ, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Αεροναυτιλίας σε Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας με αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας για τη γενική εναέρια κυκλοφορία και αποτελεί τον «Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας».

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η λύση στο ζήτημα της μετάταξης των υπαλλήλων της πρώην Ολυμπιακής, η απορρόφηση των οποίων, 15 μήνες μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας, προχωρεί με  αργούς ρυθμούς.

in.gr