ΣE νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ποσού 625 εκατ. ευρώ, προχωρεί το Υπουργείο Οικονομικών την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, ενώ παράλληλα και τα φυσικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τους τίτλους αυτούς με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους διακρατήσουν έως τη λήξη τους.

Οπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, οι ιδιώτες αποταμιευτές μπορούν να προμηθευτούν τους τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ ο καθένας.

Η περίοδος εγγραφών θα είναι από τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012.

Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να προμηθευτούν αυτά τα έντοκα γραμμάτια εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012, για απεριόριστα ποσά, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες.