Η ΟΛΠ Α.Ε. κοινοποίησε στο Χρηματιστήριο Αθηνών την ακόλουθη επιστολή:

«Η ΟΛΠ Α.Ε. γνωστοποιεί σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την από 14/2/2012 σχετική γνωστοποίηση, τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 5.775.000 μετοχών της Εταιρίας, δηλαδή ποσοστό 23,1% και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ».

Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επήλθε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’) και της υπ’ αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β’) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

Με βάση τα παραπάνω, α) το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 51,04% και β) το ποσοστό του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» σε 23,1%».

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook