Υπεγράφει σήμερα από τον υπουργό Εσωτερικών η απόφαση κατανομής στους Δήμους της χώρας συνολικού ποσού 213.875.000 ευρώ, από τα οποία τα 12.846.551 ευρώ κατανέμονται σε δήμους της Κρήτης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση το ποσό αυτό αφορά  «στο 100% της υποχρέωσης τρέχοντος έτους, για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του
άρθρου 25 ν.1828/89 (ΦΕΚ 2 Α΄) και λοιπές σχετικές, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Β) Το ποσό αυτό αποτελεί το 100% της τέταρτης (Δ΄) από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009 και θα αποδοθεί με Χρηματική Εντολή μας, η οποία θα εκδοθεί αμέσως μόλις πιστωθεί κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο εν λόγω Λογαριασμός μας που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (Νο 158), με το ποσό των 213.875.000,00 €.»

Μάλιστα επισημαίνεται ότι «Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις επισυναπτόμενες σε αυτήν καταστάσεις.

Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων,δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα, χωρίς τους αντίστοιχους περιορισμούς της παρούσας, υπό τον όρο της τήρησης των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο.

Δ) Σε κάθε περίπτωση, στις περιπτώσεις Δήμων που υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, τα ποσά που τους αποδίδονται με την απόφαση αυτή, διατίθενται υποχρεωτικά για την εξόφλησή τους.»

Αναλυτικά στους δήμους της Κρήτης τα 12.846.551,56 ευρώ κατανέμονται ως εξής :

ΔΗΜΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : 5.861.328,84 ευρώ

ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 477.203,72
ΒΙΑΝΝΟΥ 171.873,68
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 450.857,29
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.695.796,64
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 516.107,82
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 478.166,46
ΦΑΙΣΤΟΥ 536.739,23
ΧΕΡΣΟΝΗΣOY 534.584,00

ΔΗΜΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ : 1.750.348,54 ευρώ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 570.507,71
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 603.705,18
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 106.068,45
ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 470.067,20

ΔΗΜΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : 1.910.535,10 ευρώ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 256.113,84
ΑΜΑΡΙΟΥ 209.629,04
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 85.346,16
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 385.810,00
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 973.635,97

ΔΗΜΟΙ ΧΑΝΙΩΝ : 3.324.339,08 ευρώ

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  363.735,33
ΓΑΥΔΟΥ 30.899,27
ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 230.481,95
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 304.096,43
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 448.484,05
ΣΦΑΚΙΩΝ 107.125,47
ΧΑΝΙΩΝ 1.839.516,58

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του υπ.Εσωτερικών

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook