Την εγκύκλιο που περίμεναν οι παραγωγοί για να κατοχυρώσουν τα νέα δικαιώματα που απέκτησαν τον τελευταίο χρόνο, ενόψει των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2012,έδωσε στην δημοσιότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

 Τα ποσοστά παρακράτησης δικαιωμάτων παραμένουν τα ίδια με το 2011 και δεν γίνεται παρακράτηση στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης σε γεωργό που αρχίζει να ασκεί γεωργική δραστηριότητα (ανεξαρτήτως κατηγορίας μεταβίβασης) μετά το έτος 2011

Β. μεταβίβασης δικαιωμάτων από κληρονομική διαδοχή
Γ. μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων
Δ. μίσθωσης δικαιωμάτων
Ε. κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σύμφωνα με το Ν. 3874/6-9-10.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συγκεντρώσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012, η οποία θα είναι και η καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο.

Ειδικότερα στην περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς για ημερομηνία θανάτου μεταβιβαστή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και έως τη 15η Μαΐου 2012, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω προθεσμίας, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης μεταβίβασης δύναται να ληφθεί υπόψη η 15η Μαΐου 2012.

Από τις 10 Μαρτίου 2012 τα υποδείγματα των αιτήσεων μεταβίβασης υποχρεωτικά θα καταχωρούνται πριν την αποστολή τους στην σχετική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Καταχώριση και οριστικοποίηση – Εκτύπωση – Υπογραφή από τους αντισυμβαλλομένους – Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε αντισυμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή.

Τέλος, οι αιτήσεις πλήρως συμπληρωμένες και με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ανάλογα με την κατηγορία μεταβίβασης στην αντίστοιχη ταχυδρομική δ/νση, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική εγκύκλιο.

Επισημαίνεται ότι, όταν τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρισης των αιτήσεων μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αιτήσεις που παραλαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση στην ανωτέρω εφαρμογή θα απορρίπτονται.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους όρους και τις προυποθέσεις

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook