Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης της εταιρείας Bommidala Enterprises Ltd για την εξαγορά 1.849.171 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που ανέρχονται στο 50,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ), ιδιοκτησίας της Αγροτικής.

Επίσης, , το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης της εταιρείας Ευρωφάρμ για την εξαγορά 2.472.867 κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που ανέρχονται στο 99,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών (EBZ), ιδιοκτησίας ΑΤΕ.

Τέλος, στην ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση μετοχών της σερβικής Τράπεζας AIKBANKA, ιδιοκτησίας της Αγροτικής Τράπεζας και την πρόσληψη της Επενδυτικής Τράπεζας και της European Privatization and Investment Corporation ως συμβούλων πώλησης.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook