Λόγω της απεργίας των δικηγόρων, αναβλήθηκε για την 7η Μαρτίου η συζήτηση της αίτησης υπαγωγής της εταιρείας «Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ» στις διατάξεις των άρθρων 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και η λήψη προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, διατηρήθηκε σε ισχύ υφιστάμενη προσωρινή διαταγή απαγόρευσης λήψης ατομικών καταδιωκτικών μέτρων, με εξαίρεση σε ό,τι αφορά το 50% των οφειλομένων στο προσωπικό της εταιρείας ποσών.

Επίσης, μέχρι την ως άνω δικάσιμο (07/03/2012), με την ίδια ως άνω προσωρινή διαταγή, απαγορεύθηκε η διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη νέα δικάσιμο, η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας θα συνεχίσουν να εργάζονται για την προετοιμασία του σχεδίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ, καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook