Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγίου Νικολάου ενημερώνουν ότι ξεκίνησε η υποβολή Αιτήσεων – Δηλώσεων για τη συμμετοχή στη διανομή τροφίμων Ευρωπαϊκής Παρέμβασης για το 2012.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

Α. Αίτηση – Δήλωση του μέλους μας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και ότι δεν παίρνει τρόφιμα από άλλο φορέα. (Διατίθενται από το σύλλογο).

Β. Εκκαθαριστικό εφορείας του 2011 (φωτοτυπία) και αν δεν κάνει φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από την εφορεία.

Γ. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία).

Δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τύπου Ο.Γ.Α. (πρόσφατο).

Ε. Πολυτεκνικά Βιβλιάρια θεωρημένα για το 2012.

Παρακαλούμε τα μέλη μας να προσέρχονται στο γραφείο του Συλλόγου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 08.00 έως 14.00 για την κατάθεση των δικαιολογητικών με λήξη ημερομηνίας κατάθεσης 23 Μαρτίου 2012.

Επειδή ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από το υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζομε ποια και πόσα μέλη μας θα είναι δικαιούχοι και ποιο θα είναι το πλαφόν για το 2012.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη κατάθεση των δικαιολογητικών.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook