Τη συνεργασία και στήριξη της ηγεσίας – των στελεχών των Ανώτερων και Ανώτατων Ιδρυμάτων της Κρήτης αλλά και του έργου τους στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στις καινοτομίες, επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε συνάντηση του με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννη Παλλήκαρη.

Στα πλαίσια αυτά ανακοίνωσε τη σύσταση Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας με στόχο την αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού, το οποίο μέσα από ευρωπαϊκές και παγκόσμιες συνεργασίες θα δώσει περαιτέρω τεχνολογική και αναπτυξιακή ώθηση στην Κρήτη.

Η ιδρυτική συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας έχει οριστεί ήδη, για τις 24 Ιανουαρίου στο Ηράκλειο ενώ έχουν προσκληθεί όλοι οι επιστημονικοί φορείς- ιδρύματα του νησιού αλλά και επιμελητήρια, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι αναπτυξιακοί φορείς.

Και οι δύο άντρες τόνισαν τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος καθώς θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο που θα οδηγήσει την Κρήτη σε ανάπτυξη με την πλήρη αξιοποίηση και συμβολή του ανθρώπινου και υλικού δυναμικού της.