Η οικονομική διαχείριση των νέων Καλλικρατικών δήμων αλλά και τα γενικότερα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στη λειτουργία τους, αποτέλεσαν το επίκεντρο συζήτησης σε συνάντηση των Δημάρχων του νομού στη Λότζια.

Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του δημάρχου Ηρακλείου κ. Κουράκη, η ολομέλεια των δημάρχων παρουσίασαν σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ενώ η πλειοψηφία τους έθεσε σαν κύριο ζήτημα τα μεγάλα ελλείμματα που υπάρχουν στα ταμεία των νέων δήμων.