Παρατείνεται για δύο μήνες, μέχρι τις 30 Απριλίου, η ισχύς των ασφαλιστικών βιβλιαρίων ασθενείας του ΙΚΑ, τα οποία έληξαν στις 29 Φεβρουαρίου.

Έτσι μέχρι τις 30/4 οι κάτοχοι των ατομικών και οικογενειακών βιβλιαρίων ασθενείας θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν χωρίς την σχετική θεώρηση την οποία,βεβαίως, θα πρέπει να την αποκτήσουν διαφορετικά από την 1η Μαίου δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν για γιατρούς και φάρμακα.

Όπως αναγράφεται στην σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ, η οποία εκδόθηκε την Τρίτη 28/2

«Λόγω των σοβαρών προβλημάτων ανεργίας και υποαπασχόλησης που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα την παραμονή τους σε κατάσταση ανεργίας ακόμα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που συνεπάγεται την αδυναμία θεμελίωσης των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη οικογενείας τους, σας γνωρίζουμε ότι προωθείται σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας:

1. Παρατείνεται έως 30/04/2012 η ισχύς των μέχρι 29-02-2012 θεωρημένων βιβλιαρίων ασθενείας και

2. Παρατείνεται έως 30/04/2012 η ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας των ανέργων από 29 έως 55 ετών, που έληγαν από 31-12-2011 μέχρι 29-02-2012.

Ασφάλιση σε επιδοτούμενους ανέργους ΟΑΕΔ

Επιπλέον η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αξιοποιώντας τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και σε συνεργασία με την Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υλοποίησε πρόγραμμα χορήγησης ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2012 σε 178.628 ανέργους, με αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών στην διεύθυνση κατοικίας τους από 10/2/2012.

Η χρονική διάρκεια ισχύος των βιβλιαρίων υγείας τους θα είναι από 1/3/2012 έως 28/2/2013.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι άνεργοι, οι οποίοι κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (1/1/2011 έως 31/12/2011) είχαν επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ με τακτική επιδότηση για τουλάχιστον 90 ημέρες.

Επομένως δεν απαιτείται η προσέλευση των ανωτέρω δικαιούχων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Μητρώου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για την θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

Επίσης δεν απαιτείται η θεώρηση του οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας για τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο ασφαλιστικό έτος 2012.