Το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, που ισχύει από την 1η Μαρτίου συζήτησε χθες το πρωί ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης σε συνάντηση που είχε στην διεύθυνση πολεοδομίας με τον Αντιδήμαρχο κ. Μανόλη Βασιλάκη, τον διευθυντή κ. Μανόλη Στρατάκη και τα στελέχη κ. κ. Μαίρη Φραγκιουδάκη και Χρυσούλα Νικολιδάκη.

Στη διάρκεια της σύσκεψης ο Δήμαρχος επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ-Τμήματος Ανατολικής Κρήτης κ. Πέτρο Ινιωτάκη, με τον οποίο συμφωνήθηκε να συνδιοργανωθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Δήμο Ηρακλείου Ημερίδα, κατά την οποία στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης θα ενημερώσουν τους μηχανικούς για το νέο τρόπο έκδοσης των αδειών.

Υπάρχουν αδικίες

Στη διάρκεια της σύσκεψης διαπιστώθηκαν οι αδικίες του ισχύοντος συστήματος χωριστής είσπραξης των εισφορών σε χρήμα και αποζημίωσης των ιδιωτών λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης.

Υπάρχουν περιπτώσεις είπε ο αντιδήμαρχος που αδικούνται οι δημότες, οι οποίοι πληρώνουν την εισφορά σε χρήμα χωρίς να αφαιρείται άμεσα η οφειλόμενη αποζημίωση, για την οποία πρέπει να κάνουν ειδική αίτηση και άλλες περιπτώσεις, που αδικείται ο Δήμος, επειδή ο δημότης πληρώνει για το ίδιο οικόπεδο εισφορά σε γη με τιμές του 1990 και εισπράττει αποζημίωση με τρέχουσες τιμές.

Ο Δήμαρχος έδωσε εντολή να ετοιμασθεί σχετική εισήγηση που θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αφού θεωρεί ότι το δίκαιο θα ήταν να γίνεται συμψηφισμός οφειλόμενων και δικαιούμενων και να καταβάλλεται η διαφορά.

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Όπως είναι γνωστό ο Ν. 4030/2012 καθιερώνει αντί της οικοδομικής άδειας την άδεια δόμησης, που εκδίδεται σε δύο στάδια: αρχικά εκδίδεται έγκριση δόμησης από την πολεοδομία, που μετονομάζεται σε Υπηρεσία Δόμησης, μέσα σε 5 ημέρες από την υποβολή φακέλου που περιλαμβάνει:

-όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις (π.χ. από Αρχαιολογία, Δασική Υπηρεσία κ.λπ.)
- τοπογραφικό διάγραμμα
- διάγραμμα δόμησης

Στη συνέχεια εκπονούνται, με ευθύνη των μηχανικών, η αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, βάσει των οποίων η Υπηρεσία Δόμησης εκδίδει την άδεια δόμησης ελέγχοντας μόνο την πληρότητα του φακέλου και όχι το περιεχόμενο των μελετών.

Η κατασκευή ελέγχεται σε τρεις διαφορετικές φάσεις (θεμελίωση, ολοκλήρωση μπετόν και τοιχοποιίας, πλήρης αποπεράτωση) από σώμα ελεγκτών μηχανικών. Οι έλεγχοι αυτοί θα αρχίσουν την 1η Μαΐου και θα αφορούν και στις άδειες που έχουν εκδοθεί με το παλιό σύστημα.