Στο 21% ανέβηκε το Δεκέμβριο του 2011 το ποσοστό της ανεργία στη Χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχείς της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο της τάξεως του 6,2%.

Ανάλογη είναι η εικόνα της αύξησης της ανεργίας και στην Κρήτη όπου το ποσοστό το Δεκέμβρη του 2011 φθάνει στο 17,7% ενώ το Δεκέμβρη του 2010 ήταν 14,3%.

Σε σύγκριση πάντως με τον Νοέμβριο του 2011 καταγράφεται μια μικρή μείωση στην περιφέρεια Κρήτης καθώς τον προηγούμενη μήνα η ανεργία στο νησί είχε αγγίξει το ποσοστό του 19,4%.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Δεκέμβριο του 2011 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.899.319 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.033.507 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.424.562 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 334.445 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2010 (μείωση 7,9%) και κατά 1.950 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2011 (μείωση 0,05%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 299.862 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2010 (αύξηση 40,9%) και κατά 3.920 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2011 (αύξηση 0,38%). Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 71.414 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2010 (αύξηση 1,6%) και κατά 905 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2011 (αύξηση 0,02%).

Ηλικιακά, η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους σε ηλικία 15- 24 ετών (51% το Δεκέμβριο 2011 από 39% το Δεκέμβριο 2010). Ακολουθούν, τα άτομα 25- 34 ετών (28,7% από 21%), 35- 44 ετών (17,9% από 12,2%) και 45- 54 ετών (15,8% από 10,1%). Εξάλλου, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στις ηλικίες 55- 64 ετών το ποσοστό της ανεργίας είναι πλέον διψήφιο (10,1% από 7,1% τον Δεκέμβριο 2010).

Η ανεργία παραμένει γένους θηλυκού. Στις γυναίκες ανήλθε σε 25,3% (από 18,7% το Δεκέμβριο  2010) και στους άνδρες σε 17,7% (από 11,9%).

Η κατάσταση στις επτά νέες αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, έχει ως εξής: Μακεδονίας- Θράκης 23,1% το Δεκέμβριο 2011, Αττικής 21,5%, Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων 17,2%, Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 24,5%, Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας 21%, Κρήτης 17,7% και Αιγαίου 15,9%.


Δείτε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής