Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, θα πραγματοποιηθεί στις 12 του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πολύκεντρο REX 3ος όροφος οδός Μ. Σφακιανάκη με θέμα:

«Ανάκληση της αριθμ. 40/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το μέρος της προμήθειας καυσίμων και απευθείας ανάθεση της προμήθειας αυτής».

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010) επειδή ο Δήμος έχει μείνει χωρίς καύσιμα δεν κινούνται τα απορριμματοφόρα του Δήμου με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία.