Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων, επανελέγχονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, ακόμη και υπόχρεοι που αν και έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της περαίωσης έχουν προκύψει νέα στοιχεία για φοροδιαφυγή, όπως και όσοι φορολογούμενοι έχουν ανοιχτές υποθέσεις για το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Για το σκοπό αυτό, ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος όρισε νέο πλαίσιο ελέγχων, καθορίζοντας τα όρια ευθύνης των ελεγκτικών οργάνων του υπουργείου, ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, για τη διευκόλυνση των ελέγχων ανακαθορίζεται η καθ' ύλην αρμοδιότητα μεταξύ των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και των ΔΟΥ, ως προς τη διενέργεια του οριστικού - τακτικού φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων, γενικά με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.