Οδηγό με τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν σχεδόν ο ένας στους δέκα φορολογουμένους όταν συμπληρώνουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου  να γνωστοποιηθούν και να αποφευχθούν τα λάθη αυτά τουλάχιστον εφέτος.

Συγκεκριμένα:

  -Σε 21.477 δηλώσεις έχει συμπληρωθεί η ένδειξη που αφορά συνταξιούχο ηλικίας άνω των 65 για τον υπόχρεο ή τη σύζυγο, χωρίς εισόδημα από συντάξεις που κανονικά δικαιούται και πρέπει να λαμβάνει.

 -Σε 13.619 δηλώσεις έχει καταχωρηθεί ημερομηνία θανάτου στο Μητρώο και η δήλωση υποβάλλεται χωρίς την ένδειξη του αποβιώσαντα (κωδ. 331) .

 -Σε 16.859 δηλώσεις του οικ. έτους 2011 δεν υπήρχε η σωστή σχέση μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών.  Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι οι παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα ήταν μεγαλύτεροι από το 20% των αντίστοιχων εισοδημάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: η διαφορά μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5%.  Επίσης, ο προκαταβληθείς ή ο παρακρατηθείς φόρος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 20% των αντίστοιχων ακαθάριστων εισοδημάτων.

 -18.271 ιδιοκτήτες ακινήτων ξέχασαν να συμπληρώσουν την επιφάνεια των κύριων χώρων της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών, ενώ είχαν συμπληρωθεί τα λοιπά στοιχεία (ποσοστό συνιδιοκτησίας, μήνες ιδιοκατοίκησης κλπ).

 -32.313 παντρεμένοι που συμπλήρωσαν η ένδειξη "έγγαμος" και δεν συμπλήρωσαν τον ΑΦΜ συζύγου.

 - Άλλοι 13.949 έχουν συμπληρώσει κωδικούς που αφορούν στη σύζυγο (πχ εισόδημα) αλλά δεν γράψανε τον ΑΦΜ της. 

 -Σε 9.870 δηλώσεις έχει παρατηρηθεί ότι ενώ η δήλωση υποβάλλεται ξεχωριστά από τη γυναίκα,  ο σύζυγος έχει συμπληρώσει και δικούς της κωδικούς.

 -Επίσης σε 7.513 δηλώσεις δεν είχε διαγραφεί ο Α.Φ.Μ. της πρώην συζύγου, στις περιπτώσεις υποβολής χωριστών δηλώσεων λόγω διάστασης των συζύγων.

 -Σε 78.005 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί όλοι οι κωδικοί που αφορούν στην κύρια και στις δευτερεύουσες κατοικίες, εκτός από τους κωδικούς των ποσοστών συνιδιοκτησίας. Όταν η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία είναι μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη, ο φορολογούμενος θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμπληρωθεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

 -Σε 74.570 δηλώσεις δεν μεταφέρονται τα στοιχεία της μισθωμένης κύριας κατοικίας στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης.

 -Σε 32.186 δηλώσεις δεν έχουν συμπληρωθεί οι μήνες ιδιοκατοίκησης της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών.

 - Σε 25.859 δηλώσεις δεν συμφωνούν τα τετραγωνικά μέτρα της μισθωμένης κύριας κατοικίας που συμπληρώνονται στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης, με τα τετραγωνικά μέτρα του πίνακα δαπάνης ενοικίου.

 -Σε 53.009 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί στοιχεία κυκλοφορίας αυτοκινήτων χωρίς αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

 -Σε 5.897 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί μέτρα μήκους σκάφους χωρίς να αναγράφεται η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

 -Σε 40.152 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας στον πίνακα δαπανών, αλλά «ξέχασαν» να μεταφέρουν σωστά τα ποσά στους κωδικούς 727-728 για τον προσδιορισμό ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Στους κωδικούς 727-728 συμπληρώνονται τα ποσά των τόκων και τα ποσά της αποπληρωμής του κεφαλαίου.

 -Σε 9.887 δηλώσεις υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία "εκπροσώπου", χωρίς να έχει καταχωρηθεί αντίστοιχη σχέση στο Μητρώο (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, προσωρινού διαχειριστή, αντικλήτου κ.τ.λ).

 - Σε 7.227 δηλώσεις, ενώ είχαν συμπληρωθεί οι κωδικοί με τα ποσά των τόκων για συμβάσεις δανείων, δεν συμπληρώθηκαν οι κωδικοί 069-070 με τα συνολικά ποσά των δανείων.

 Για διευκρινίσεις και απορίες, το τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος του υπουργείου Οικονομικών είναι 210-3375315 έως -317.

 

protothema.gr