Σε νέα απεργιακή κινητοποίηση προχωρεί σήμερα ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ) με αφορμή το  νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που πλήττει σύμφωνα με τον ΣΕΚΑ- άμεσα τα συμφέροντα του κλάδου και εν γένει του πολιτισμού.

Ο Σύλλογος διεκδικεί την πρόσληψη του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού να υποδεικνύεται, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, από τον αρμόδιο Δημόσιο φορέα, με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, προς τον κύριο του έργου. Επίσης, ζητά την άμεση απόσυρση των επικίνδυνων για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς διατάξεων και τη διενέργεια των ανασκαφών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία βάσει του Συντάγματος οφείλει να προστατεύει, να αναδεικνύει και να διαφυλάττει την πολιτισμική μας κληρονομιά.

Στο Ηράκλειο οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από κτίρια υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού στο Ηράκλειο.