Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει στις 30 Μαρτίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr και www.diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ:Β44Υ6-ΔΕΟ)