Μεγάλους τριγμούς στην κοινωνική συνοχή και την αγορά εργασίας καταγράφει η τριμηνιαία έκθεση της διεύθυνσης απασχόλησης της Κομισιόν.

Από το 2009 μέχρι σήμερα το ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί κατά 15%, προκαλώντας απώλεια 462.000 θέσεων απασχόλησης (περίοδος γ’ τρίμηνο 2009 – γ’ τρίμηνο 2011)

Η έκθεση της Κομισιόν καταγράφει πτωτική τάση στους μισθούν πριν καν ληφθούν τα πρόσφατα μέτρα, «βοηθώντας την ανταγωνιστικότητα αλλά προκαλώντας και οξύ κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα».

Το ποσοστό των Ελλήνων που δεν είναι σε θέση να καλύψουν βασικές διατροφικές τους ανάγκες φτάνει πλέον στο 11,6%, με το μέσο όρο της Ε.Ε. στο 8,1%, ενώ επιδεινώθηκε κατά 2,3% μέσα σε δύο χρόνια. Αντίστοιχη αύξηση σημειώθηκε στο ποσοστό ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η κρίση, επισημαίνεται, είχε πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις σε κράτη όπως η Ελλάδα που λαμβάνουν μέτρα λιτότητας. Η ανεργία των νέων βρέθηκε σε ιστορικό υψηλό -στο 50% στην Ελλάδα, όπως και στην Ισπανία. Στα ελληνικά νοικοκυριά καταγράφεται μεγάλη επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης (το ίδιο σε Ισπανία και Ρουμανία). Η ανεργία παραμένει πάρα πολύ κρίσιμη για την ηλικία 15-24 ετών φτάνοντας το 50% του εργατικού δυναμικού σε Ελλάδα και Ισπανία.

Ειδική μνεία γίνεται για τους ανέργους που δεν καταφέρνουν να βρουν δουλειά μετά από ένα χρόνο αναζήτησης (σε αυτή τη θέση βρίσκεται το 9,1% του εργατικού δυναμικού δηλαδή 355.000 άτομα). Η Κομισιόν αναφέρει ότι το επίδομα ανεργίας δίνεται μόνο για 12 μήνες και ως εκ τούτου «η φτώχεια ανάμεσα στους ανέργους είναι πιθανό να αναδειχθεί στο βασικότερο ζήτημα» για την Ελλάδα.

 

capital.gr