Συνεδρίασε σήμερα η εκτελεστική επιτροπή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων υπο την προεδρία του Γιάννη Κουράκη και τη συμμετοχή των Δημάρχων Μινώα Πεδιάδος, Αγίου Νικολάου και Πλατανιά. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα οικονομικά των Δήμων που βρίσκονται στο έσχατο σημείο.

Οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ζητούν μέτρα από την κυβέρνηση καθώς οι δυσκολίες μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη είναι πολλές, με τα έξοδα να αυξάνονται και τους πόρους να μειώνονται για τους Δήμους.

Πράσινη Ενέργεια και Δήμοι

Από τη συζήτηση δε μπορούσε να απουσιάζει το θέμα της πράσινης ενέργειας, με τους Δημάρχους να ζητούν συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος  προκειμένου να του θέσουν βασικά τους αιτήματα. Ένα από αυτά είναι η αλλαγή του νομικού πλαισίου που αφορά στην εγκατάσταση Α.Π.Ε. Οι Δήμαρχοι ζητούν να τους δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουν μορφές πράσινης ενέργειας προς όφελος των Ο.Τ.Α. Για να καλύψουν π.χ. ανάγκες δημοτικού φωτισμού κ.α.

 Άλλωστε οι ίδιοι δεν είναι αντίθετοι με τη συμμετοχή τους  σε εταιρεία λαϊκής βάσης, με την προϋπόθεση, όμως να έχουν και εκείνοι λόγο στα έσοδα.