Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων συμμετείχε με επιτυχία στο 5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς πού έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από 6-8 Απριλίου 2012 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΟΣΣ) υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ.

Στο περίπτερο του Ινστιτούτου παρουσιάσθηκαν οι δραστηριότητες και τα σημαντικότερα ερευνητικά αποτελέσματα για την ελιά και το ελαιόλαδο (συστήματα διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας, άρδευση, λίπανση. φυτοπροστασία, ποιότητα και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, διαχείριση αποβλήτων, κλπ).

Κατά την διάρκεια της έκθεσης το περίπτερο του Ινστιτούτου επισκέφθηκε μεγάλος αριθμός επισκεπτών (έλληνες και ξένοι –ΗΠΑ, Κίνα, Καναδάς, Γερμανία- επιχειρηματίες, επιστήμονες, εμπορικοί ακόλουθοι, μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, ελαιοκαλλιεργητές), επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως πόλο αναφοράς για την ελιά και το ελαιόλαδο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συζήτησαν τεχνικά θέματα παραγωγής, ελέγχου ποιότητας και εμπορίας του συμβατικού και βιολογικού ελαιολάδου και ενημερώθηκαν για την συμβολή του Ινστιτούτου στην βελτίωση της ποιότητας του.

Ο ΕΟΣΣ, αναγνωρίζοντας το έργο του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του κ. Αντ. Κολιόπουλος, τίμησε το Ινστιτούτο με την απονομή βραβείου ‘Για τα 50 χρόνια προσφοράς του στο ελαιοκομικό τομέα’.

Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης, παραλαμβάνοντας το βραβείο ευχαρίστησε την Οργανωτική Επιτροπή για τη βράβευση του Ινστιτούτου, τονίζοντας ότι το Ινστιτούτο συνέβαλε σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας και την βελτίωση της ποιότητάς του ελαιολάδου, αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελιά και το ελαιόλαδο σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι ένας πρεσβευτής της Κρήτης και της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Παράλληλα, συνεχάρει τον ΕΟΣΣ για την πρωτοβουλία του, που έγινε θεσμός, για την βράβευση των πρωτοπόρων του ελαιοκομικού τομέα, που κόντρα στις νοοτροπίες της ελάχιστης προσπάθειας δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει σήμερα η ελληνική αγροτική παραγωγή.