Στο τελικό στάδιο είναι οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με τους τραπεζίτες και την τρόικα για τους όρους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Εντός της εβδομάδας ίσως υπάρξουν οι πρώτες ανακοινώσεις, ωστόσο το πιο πιθανό είναι οι τελικοί όροι να ανακοινωθούν μετά το Πάσχα καθώς στόχος των διαπραγματεύσεων είναι από τη μία πλευρά να διασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον και από την άλλη ο ιδιωτικός χαρακτήρας του τραπεζικού συστήματος.

Κρίσιμο θέμα είναι το και πως τελικά θα εγγραφούν οι ζημίες από το PSI στους ισολογισμούς των τραπεζών, αν δηλαδή εγγραφούν οι ζημίες στην ονομαστική (53,5%) και όχι στην καθαρή παρούσα αξία (75% περίπου).

Επίσης, μεγάλη σημασία έχει και το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα στις τράπεζες να συμψηφίσουν μέρος των ζημιών από το «κούρεμα» των ομολόγων με μελλοντικά κέρδη.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να γίνει λογιστικός συμψηφισμός με τα κέρδη της επόμενης 20ετίας και όχι της 5ετίας όπως ήδη προβλέπεται.

Ανοικτά θέματα είναι ακόμα το τελικό ελάχιστο όριο συμμετοχής των ιδιωτών μετόχων στις αυξήσεις κεφαλαίου (θα είναι τουλάχιστον 10%), τα δικαιώματα επαναγοράς και ο συνδυασμός των εργαλείων στήριξης, δηλαδή των κοινών μετοχών και των μετατρέψιμων ομολόγων.

Στο τραπέζι είναι τέλος και το ενδεχόμενο εγγύησης των νέων ελληνικών ομολόγων από τον EFSF, ώστε με αυτόν τρόπο να μειωθούν οι λογιστικές ζημίες των τραπεζών.