Σε ποσοστό περίπου 70% περιορίστηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο τρίμηνο Ιανουαρίου Μαρτίου, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2011.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος τα οποία προέρχονται από τη διαχείριση των λογαριασμών του Δημοσίου (σε ταμειακή βάση), η μείωση αυτή των καθαρών δανειακών αναγκών της κεντρικής διοίκησης οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση των δαπανών και πολύ λιγότερο στην αύξηση των εσόδων.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα αυξήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους μόλις κατά 2% αγγίζοντας τα 11,4 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες περιορίστηκαν κατά 10% υποχωρώντας στα 13,5 δισ. ευρώ έναντι 15 δισ. ευρώ πέρυσι. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να περιοριστεί το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης στα 1,3 δισ. ευρώ από 4,2 δισ. ευρώ πέρυσι.

Μείωση στα 2,3 δισ. ευρώ από 3,2 δισ. ευρώ πέρυσι εμφανίζει και το κονδύλι των τόκων που κατέβαλε ο κρατικός προϋπολογισμός με αποτέλεσμα να καταγραφεί φέτος πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 915 εκατ. ευρώ έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 110 εκατ. ευρώ πέρυσι.