Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρατηρήθηκαν προβλήματα στη χορήγηση σκευασμάτων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.

Για το λόγο αυτό, μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας, τα φάρμακα αυτά θα μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων.

Στις συγκεκριμένες συνταγές θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «στερούμεθα» από τα φαρμακεία του νοσοκομείου ή από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.

Συνταγές που θα εκτελεστούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία με την παραπάνω διαδικασία θα εξοφληθούν κανονικά.