Ο Μιχάλης Χουστουλάκης είναι 62 ετών, συνταξιούχος οικοδόμος. Δημοτικός σύμβουλος Μαλεβυζίου.

Μέλος της Γραμματείας Ηρακλείου του ΠΑΜΕ. Επικεφαλής Λαϊκής Επιτροπής Μαλεβυζίου. Επίσης έχει διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου οικογένειας του ΚΕΘΕΑ.