Επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, και στη Γ.Γ Πολιτισμού απέστειλε ο ΟΛΗ σε συνεννόηση με τις εταιρείες κρουαζιέρας. Στην επιστολή γίνεται αναφορά στο ωράριο των αρχαιολογικών χώρων. Στόχος είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας σε αυτούς. Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται :

στην προσπάθεια μας να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα της Κρήτης και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες κρουαζιέρας, συναντήσαμε προβλήματα που πιστεύουμε ότι με καλή θέληση θα εξαλειφθούν.

1.Τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια καταπλέουν στο λιμάνι του Ηρακλείου νωρίς το πρωί, κατά τις 06:30 – 07:00.
Το πρόβλημα είναι ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού, τον οποίο επισκέπτονται πολλές ομάδες επισκεπτών, στην αρχή και το τέλος της τουριστικής περιόδου ανοίγει στις 08:30π.μ. και μόνο μετά την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού ανοίγει στις 08:00π.μ.

Η λύση του προβλήματος θα ήταν να ανοίγει κάθε χρόνο από 15 Μαρτίου - 15 Νοέμβριου στις 08.00 ώστε να υπάρχει ενιαίο ωράριο επίσκεψης για όλη τη περίοδο επίσκεψης των κρουαζιερόπλοιων που για το Ηράκλειο είναι περίπου 300.000 επισκέπτες.

2.Ένα δεύτερο θέμα είναι η επίσκεψη πολλών πλοίων σχεδόν ταυτόχρονα σε μία μέρα και συγκεκριμένα τις Πέμπτες. Λόγω διαφόρων αιτιών συμπίπτει και έρχονται 3-4 κρουαζιερόπλοια περίπου την ίδια ώρα με παρόμοια προγράμματα και ιδιαίτερα τις Πέμπτες 2 κρουαζιερόπλοια έρχονται στις 06:30π.μ. και αναχωρούν στις 11:30π.μ. έχοντας στο πρόγραμμα τους την επίσκεψη της Σαντορίνης το απόγευμα της ίδια μέρας

Έτσι έχουμε την άφιξη στη Κνωσό πολλών ομάδων ταυτόχρονα ( 30 και πλέον ), πολύ νωρίς το πρωί με αποτέλεσμα να περιμένουν να ανοίξει και αυτό πέραν της ταλαιπωρίας των επισκεπτών παρουσιάζει και άσχημη εικόνα.

Η προτεινόμενη λύση είναι τις Πέμπτες να ανοίγει ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού στις 07:30π.μ. ώστε να μην συμπίπτουν οι αφίξεις των γκρουπ και να υπάρχει καλύτερη και όχι ταυτόχρονη ροή στην είσοδο της Κνωσού.

3. Μας έχει τεθεί το αίτημα από ορισμένα κρουαζιερόπλοια με υψηλού οικονομικού επιπέδου επιβάτες να επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους του Ηρακλείου Κνωσό και Μουσείο απογεύματα από 17.00-19.00 για τους μήνες Ιούνιος - Σεπτέμβριος.

Υπάρχει το πρόβλημα στην αρχή και το τέλος της τουριστικής περιόδου, όταν δεν υπάρχει το έκτακτο προσωπικό, ότι οι αρχαιολογικοί χώροι είναι κλειστοί τα απογεύματα και δεν ξέρουμε σίγουρα ποια είναι η ώρα που κλείνουν 19.00 ή 20.00. Επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης πληροφόρησης των εταιριών αυτών ώστε να ετοιμάσουν τα προγράμματα τους από το προηγούμενο έτος, πριν την έλευση τους .

Η προτεινόμενη λύση είναι να υπάρχει ευελιξία και να είναι δυνατόν να ανοίγουν οι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, έστω με κάποιο επιπλέον κόστος για τις συγκεκριμένες ομάδες, αν αυτό ζητείται τουλάχιστον 60 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία επίσκεψης.
Περιμένουμε με ανυπομονησία τις απαντήσεις σας, για να μπορέσουμε με τη σειρά να ενημερώσουμε τις εταιρείες κρουαζιέρας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΗ ΑΕ