ΣΠΟΥΔΕΣ:

Σχολή Πολέμου, Σχολείο καυσίμων (στο Illinois USA), Σχολείο εκπαιδευτών,

Σχολείο Ποιοτικού Ελέγχου, Σχολείο αντοχής Υλικών, Σχολείο Αγγλικών, Σχολείο Ρωσικών,

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Διευθυντής Υποστήριξης, Επόπτης Οικονομικών, Αρχιμηχανικός στην 340ΜΒ,

Τμηματάρχης Ποιοτικού Ελέγχου, Προϊστάμενος Σχεδίων, Καθηγητής ΙΕΚ (σχολές ΖΗΤΑ),

Συντάκτης του Σχεδίου Ξενοκράτης για το Νομό Χανίων

και τώρα είμαι συνταξιούχος Ανώτερος Αξιωματικός της Π.Α.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Υψηλής Ευθύνης, Management , Marketing, Βιολογικού Πολέμου (Α.Ρ.Β.Χ),


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

Αγγλικά και Ρώσικα.

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ:

Word, Excel, PowerPoint, Internet.

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Specialist σε θέματα ποιότητας καυσίμων, Μέλος Συλλόγου ελαιοπαραγωγών και γνώστης επί Γεωργικών Θεμάτων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Σε τοπικές και Αθηναϊκές εφημερίδες με διάφορα θέματα τοπικού-εθνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.