Ξεκινά η υλοποίηση της βελτίωσης του δρόμου Πάρτιρα – Αμουργέλλες , αφού τη σχετική σύμβαση για το έργο -ποσού 3.610.000€- υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. 

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου. Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Γιώργος Πιτσούλης, η Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης κα. Μαρία Κασσωτάκη, οι Αντιδήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας και τα μέλη των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Παρτίρων και Πανοράματος. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Θανάση Καρούντζου στις 30-06-2011 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 18 μήνες.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας μίλησε για τη σημασία του έργου, καθώς πρόκειται για οδική αρτηρία που συνδέει τους κάθετους άξονες Τεφέλι - Πύργος και Ηράκλειο – Βιάννος.

 Όπως τόνισε, η βελτίωση της οδού αποτελεί αναγκαίο έργο όχι μόνο για την περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αλλά συνολικά για την ενδοχώρα του Νομού και αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Επιπλέον, αναφερόμενος στο ΕΣΠΑ ο κ. Καλογεράκης επεσήμανε τις δυνατότητες που δίνει στην αυτοδιοίκηση ως χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να μπορεί να υλοποιεί έργα και υπογράμμισε ότι στην κατεύθυνση αυτή η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας έχει ήδη εντάξει στο ΕΣΠΑ έργα που θα δώσουν πνοή στην περιοχή. 

Παράλληλα, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης του Δήμου ο Δήμαρχος τόνισε ότι μέσω της αρμόδιας δημοτικής Τεχνικής Υπηρεσίας ετοιμάζεται μια τράπεζα μελετών, προκειμένου ο Δήμος να είναι έτοιμος να αξιοποιήσει νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ που θα ανοίξουν στο μέλλον. 

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, το έργο αφορά στη βελτίωση της υφισταμένης οδού, που συνδέει τον οικισμό των Παρτίρων με τον οικισμό των Αμουργελλών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

Ο δρόμος διέρχεται από τα φράγματα των Παρτίρων και Αμουργελλών, δίνοντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης περιβαλλοντικών διαδρομών, προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.α. 

Με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν προβλέπεται να υπάρξει βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης της οδού οριζοντιογραφικά και υψομετρικά ώστε να καταστεί ασφαλής και άνετη η χρήση της. Συγκεκριμένα, η οδός σε όλο το μήκος της θα έχει πλάτος 5,50μ (ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση).

 Στους υπερχειλιστές των φραγμάτων Παρτίρων και Αμουργελλών θα κατασκευαστούν τεχνικά άνω διάβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα με κιβωτοειδή διατομή.