Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρε-θύμνης ανακοινώνεται ότι βάσει της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας κάθε διακινητής εσπεριδοειδών υποχρεούται να εγγραφεί στο φυτοϋγειονομικό μητρώο.

Οι καρποί πρέπει υποχρεωτικά να διακινούνται χωρίς φύλλα και ποδίσκους προκειμένου να αποτραπεί η διάδοση της σοβαρής ασθένειας ‘‘Τριστέτσα των εσπεριδοειδών’’.

Η συλλογή καρπών εσπεριδοειδών πρέπει να γίνεται με τομή στο αστέρι, ώστε τα φύλλα να μένουν μέσα στο χωράφι. Η διακίνηση των καρπών με φύλλα και ποδίσκους απαγορεύεται ακόμη και για τοπικές μετακινήσεις (π.χ. προς τις λαϊκές αγορές ή τα συσκευαστήρια).

Η διακίνηση – εμπορία καρπών με φύλλα και ποδίσκους (όπως και φυτών εσπεριδοειδών) απαιτεί έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου που εκδίδεται από τις Περιφερειακές Ενότητες μόνο μετά από επίσημους ελέγχους.

Είναι σκόπιμο οι παραγωγοί και οι διακινητές εσπεριδοειδών να ενημερώσουν τους καταναλωτές ότι, η διακίνηση των συγκεκριμένων καρπών χωρίς ποδίσκο και φύλλα απορρέει από τη Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία έτσι ώστε να μη θεωρούν ότι οι καρποί αυτοί δεν είναι φρέσκοι ή ξενικής προέλευσης.

Οι παραβάτες της Φυτοϋγειονομικής Νομοθεσίας τιμωρούνται με ποινικές και διοικητικές κυ-ρώσεις σύμφωνα με το νόμο 2147/1952 (Α 155) και τις τροποποιήσεις αυτού.