Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου ( Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ανακοίνωσε τη λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) κατά τους θερινούς μήνες του έτους 2012.

Χρονικό διάστημα λειτουργίας : 1η Ιουλίου 2012 έως και 31η Αυγούστου 2012

Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή & 07:30-16:00

Χώρος λειτουργίας : 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Δικαίωμα Εγγραφής : Παιδιά ηλικίας από 6 έως και 12 ετών

Οικονομική συμμετοχή γονέων: 50€ μηνιαίως για κάθε παιδί

Χρονικό διάστημα υποβολής Αιτήσεων: 10η Μαΐου 2012 έως και 5η Ιουνίου 2012

Η παραλαβή των αιτήσεων,η ενημέρωση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η υποβολή αυτών θα πραγματοποιείται από 10 Μαΐου έως & 5 Ιουνίου 2012 στο γραφείο της Γραμματείας του Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν - Καπετάν Κ. Κοζύρη 18 ( Δίπλα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας) , 1ος Όροφος.