Μετά από αναβολή ενός μήνα που επισήμως οφειλόταν σε πρόβλημα των συστημάτων μηχανογράφησης ( αλλά η αίσθηση όλων ήταν ότι δόθηκε « παράταση» λόγω προεκλογικής περιόδου) το ψαλίδι ξαναβγαίνει την ερχόμενη εβδομάδα στις 22 Μαϊου για τις κύριες συντάξεις άνω των 1300 και τις επικουρικές άνω των 200 ευρώ . Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, ορίζεται ότι οι μειώσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις συντάξεις του Ιουνίου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από την αρχή του τρέχοντος έτους.

Η παρακράτηση θα εφαρμοστεί σε συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ (αφού πρώτα αφαιρεθούν οι προηγούμενες περικοπές της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) και της επιπλέον εισφοράς), ενώ για τη μείωση υπολογίζεται το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης.

Χαμένοι είναι 380.000 ασφαλισμένοι -κυρίως του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα- που παίρνουν κύρια σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ. Επιπλέον μειωμένη σύνταξη θα πάρουν 71.538 ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.

Στην επικουρική ασφάλιση οι περικοπές είναι τριών «ταχυτήτων» και αφορούν ποσά συντάξεων άνω των 200 ευρώ. Το ποσοστό της μείωσης κυμαίνεται από 10% έως 20%, ανάλογα με το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, η αναδρομική παρακράτηση θα γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως τις αρχές του 2013 . Πάντως οι νέες κρατήσεις 12% για τις συντάξεις άνω των 1300 ευρώ αφορούν έναν στους 6 συνταξιούχους ( 451.000) ενώ η κλιμακωτή παρακράτηση στις επικουρικές συντάξεις αφορά έναν στους 2 έλληνες συνταξιούχους .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο : Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει μία κύρια σύνταξη, το ποσό αυτής -μετά και τη μείωση- δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ (εννοείται για κύρια σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ).

•Αν στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ως ποσό σύνταξης νοείται το άθροισμα αυτών των συντάξεων. Η μείωση γίνεται από τον φορέα (Δημόσιο ή ασφαλιστικό ταμείο) που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό κύριας σύνταξης.

Παράδειγμα

Ενδεικτικά αναφέρεται το εξής παράδειγμα: συνταξιούχος του Δημοσίου (1.200 ευρώ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (800 ευρώ). Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Δηλαδή η περικοπή θα υπολογιστεί επί του ποσού των 700 ευρώ (2.000 - 1.300 ευρώ).

Άρα, 700 ευρώ Χ 12% = 84 ευρώ μείωση. Η μείωση θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, δηλαδή αυτή του Δημοσίου.

Τέλος, στην εγκύκλιο προβλέπεται πως «ισχύουν τα ανάλογα και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955».

Τα τελευταία δύο χρόνια των Μνημονίων 1 και 2 , οι μειώσεις στις συντάξεις κυμάνθηκαν από 12% έως και 40% .

Για το 40% των συνταξιούχων δηλαδή για 1 εκατομμύριο συνταξιούχους η μείωση αφορά στην κατάργηση του δώρου και των επιδομάτων, αφού πρόκειται για χαμηλοσυνταξιούχους. Για το 35% των συνταξιούχων, δηλαδή για870.000 υπήρξε μείωση έως και 10%, ενώ για το 25% των συνταξιούχων (περίπου625.000) υπήρξε πολύ μεγάλη μείωση που μπορεί να φθάνει το 40%, κυρίως για όσους έπαιρναν συντάξεις από 2.000 ευρώ και άνω ή έχουν σύνταξη πάνω από 1.000ευρώ και ηλικία μικρότερη των 55 ετών.

Σημαντικές είναι και οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τις περικοπές σ το ΕΤΕΑΜ (το επικουρικό του ΙΚΑ), που εκδόθηκε αυτές τις μέρες :

-Οι επικουρικές συντάξεις από 200 έως 250 ευρώ μειώνονται κατά 10%. Το ποσό της σύνταξης μετά την περικοπή δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 200 ευρώ.

-Oι επικουρικές συντάξεις από 250,01 έως 300 ευρώ μειώνονται κατά 15% (στο συνολικό ποσό). Το καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 225 ευρώ.

-Οι επικουρικές συντάξεις πάνω από 300 ευρώ μειώνονται κατά 20%. Το ποσό μετά την περικοπή δεν μπορεί να υπολείπεται των 255 ευρώ.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως λαμβάνεται υπόψη το ποσό της επικουρικής σύνταξης, όπως είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που απομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων (ν. 3986/2011) και τις μειώσεις του νόμου 2024/2011.

Το μέτρο επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαϊου, ωστόσο ελάχιστα ταμεία προχώρησαν στις μειώσεις (π.χ. το ΤΕΑΔΥ) καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι δόθηκε παράταση ενός μήνα, ενώ σε οκτώ δόσεις θα παρακρατηθούν τα αναδρομικά για το διάστημα Ιανουαρίου- Μαϊου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από τις περικοπές εξαιρούνται:

-Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας

-Τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών,

-Οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν.3232/2004 και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.2227/1994 (δηλαδή οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον ν.612/1977, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέρφια και σύζυγοι αναπήρων κ.α.)

-Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να αποχωρήσουν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις

Με βάση την εγκύκλιο σε περίπτωση καταβολής από το ΕΤΕΑΜ στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μίας συντάξεων, οι μειώσεις υπολογίζονται σε κάθε σύνταξη χωριστά. Στις περιπτώσεις συντάξεων λόγω θανάτου, όπου δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το ποσό της μείωσης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

protothema.gr