Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και ΑΜΕΑ του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι επιδομάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που δεν απογράφησαν στο ενιαίο εθνικό μητρώο στα ΚΕΠ μέχρι 16/3/2012 παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της Υπηρεσίας (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), μέχρι 5/6/2012 για να απογραφούν.

Δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους:

1) Επίσημα βεβαιωμένο ΑΦΜ

2) Επίσημα βεβαιωμένο ΑΜΚΑ

3) Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τραπέζης με το ΙΒΑΝ και πρώτο όνομα του Δικαιούχου του επιδόματος