Ελέγχους στις περιοχές που καλλιεργούνται αχλαδιές και μηλιές στο Νομό Ηρακλείου πραγματοποίησαν η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου και το εργαστήριο φυτοπαθολογίας της ΣΤΕΓ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Από τις δειγματοληψίες που έγιναν επιβεβαιώθηκε η έντονη προσβολή κυρίως των δέντρων της αχλαδιάς από την ασθένεια βακτηριακό κάψιμο των μηλοειδών.

Η φετινή έξαρση της ασθένειας οφείλεται στις ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και ανέμων που επεκράτησαν κατά τη διάρκεια της άνθησης.

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της ασθένειας είναι το μαύρισμα των ανθέων, καρπιδίων, φύλλων και βλαστών που μοιάζουν με κάψιμο από φωτιά.
Αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της ασθένειας δεν υπάρχουν και οι ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο παραγωγός για την αντιμετώπισή της είναι:
1. Τακτική επιθεώρηση των δέντρων από την άνθηση και μετά, και στην περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, άμεση αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων τμημάτων μαζί με υγιές τμήμα 20-25 εκατοστών.
2. Συνεχής απολύμανση με οινόπνευμα εμπορίου των εργαλείων κλαδέματος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών.
3. Επάλειψη των μεγάλων τομών με βορδιγάλειο πάστα και ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα τα οποία θα επιλέγονται έτσι ώστε να μην προκαλούν φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες, κυρίως αχλαδιάς.
4. Προληπτικοί ψεκασμοί, από το στάδιο της πτώσης των φύλλων μέχρι το στάδιο της πράσινης κορυφής με χαλκούχα σκευάσματα και από την πράσινη κορυφή μέχρι την πτώση των πετάλων με Laminarin ή Aureobasidium pullulans, οι οποίοι περιορίζουν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Στους συνεταιρισμούς των περιοχών που καλλιεργούνται αχλαδιές και μηλιές αποστέλλεται λεπτομερές ενημερωτικό φυλλάδιο που αφορά στην παραπάνω ασθένεια, ωστόσο οι παραγωγοί για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2810-224948 και 2810-309337