Δεκαπέντε Περιφερειακά Κέντρα Είσπραξης Εσόδων σχεδιάζει να ιδρύσει το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την είσπραξης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 
Έτσι για το λόγο αυτό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρόκειται να λειτουργήσουν δεκαπέντε ΠΕΚΕΕ μια σε κάθε Περιφέρεια, με εξαίρεση την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη όπου αρχικά θα λειτουργήσουν δυο.