Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι επεκτείνεται το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. Υ1/Γ.Π.οικ.38764/29-3-12 (ΦΕΚ 1239/τ.Β΄/11-04-2012) που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ :Β49ΨΘ-ΒΔΒ.

Η επέκταση αναφέρεται και σε όσους έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση καθώς και σε όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω και ενός εκ των οργάνων : στομάχου, σπληνός ,παγκρέατος, νησίδων παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτού), ήπατος, νεφρού, καρδιάς και πνευμόνων .