Απάντηση στο χτεσινό δημοσίευμα του Flashnews.gr (δείτε εδώ) έδωσε η Περιφέρεια Κρήτης αναφορικά στο θέμα της κατασκευής της ιστοσελίδας για την προώθηση των Αγροτικών Προϊόντων σε σχέση με το πρόγραμμα για το «Καλάθι των Κρητικών Προϊόντων». 

Συγκεκριμένα η απάντηση προερχόμενη από την κυρία Θεανώ Βρέντζου αναφέρει τα εξής:

"κ. Διευθυντή,

Με αφορμή άρθρο της ηλεκτρονικής σας εφημερίδας (Flash News, 06.06.12), σχετικά με τη δημιουργία Portal της Περιφέρειας Κρήτης (πρωτογενής τομέας), επιθυμούμε να σας καταθέσουμε την άποψη μας, αλλά και συγκεκριμένα στοιχεία (τα οποία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στο διαδίκτυο από τον Απρίλιο του 2012) και τα οποία τοποθετούν το όλο θέμα στη σωστή του διάσταση μέσα από τεκμηρίωση που προφανώς από αμέλεια ή άγνοια, και όχι από πρόθεση, δεν είχε στην διάθεση του ο συντάκτης του άρθρου.

Η ενταγμένη πράξη της Περιφέρειας Κρήτης εμπίπτει στα πλαίσια της Πρόσκλησης 30 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", με έναρξη 23/09/2011, και αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Αιρετών Περιφερειών. Το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης για τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας ανέρχεται σε € 30.000.000. Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις 8 από τις 13 Περιφέρειες, μεταξύ αυτών και η Περιφέρεια Κρήτης, ανέρχεται σε € 20.000.000, συνεπώς θα αναλογούσαν κατ' εκτίμηση € 2.500.000 στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι εν λόγω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 Η συγκεκριμένη πράξη με ημερομηνία υποβολής 02/12/2011 με αρ. πρωτοκόλλου 6092 και ημερομηνία ένταξης 12/04/2012 με αρ. πρωτοκόλλου 151.790/ΨΣ6092-Α2 δημοσιεύτηκε τόσο στη “Διαύγεια” όσο και στην ιστοσελίδα του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”, όπως από το νόμο προβλέπεται. Εκτενής αναφορά της ένταξης της συγκεκριμένης Πράξης έγινε ήδη από τον Απρίλιο του 2012 σε ηλεκτρονικά και έντυπα Μέσα Ενημέρωσης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. (Ενδεικτικά: Το ΒΗΜΑ http://www.tovima.gr/society/article/?aid=454642).  

Κάθε Περιφέρεια δύναται να υποβάλει ως Φορέας Πρότασης έως τρεις (3) Προτεινόμενες Πράξεις σε προκαθορισμένους τομείς παρέμβασης. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων ήταν συγκριτική. Αξιολογήθηκαν δηλαδή συγκριτικά όλες οι εμπρόθεσμες και πλήρεις προτάσεις και στη συνέχεια κατατάχτηκαν σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους από την ΕΥΔΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”.

Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης ήταν εξ αρχής η βέλτιστη αξιοποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος και η καταρχήν διασφάλιση σημαντικού μέρους του διαθέσιμου προϋπολογισμού για ουσιαστικές δράσεις που εμπίπτουν στις αναπτυξιακές της προτεραιότητες. Ως μία από τις λίγες Περιφέρειες της χώρας και μέσα από συντονισμένη προσπάθεια κατάφερε να επιτύχει την ένταξη δύο (2) πράξεων, όταν το σύνολο των ενταγμένων πράξεων για όλες τις Περιφέρειες ανέρχεται σε ένδεκα (11). Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι αρκετές Περιφέρειες, μεταξύ αυτών και οι μεγαλύτερες της χώρας, δεν πέτυχαν να εντάξουν καμία από τις προτεινόμενες πράξεις τους.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο μέσος όρος των προϋπολογισμών των 11 ενταγμένων πράξεων για όλες τις Περιφέρειες ανέρχεται σε € 541.324,57, είναι δηλαδή € 81.000 υψηλότερος από τον προϋπολογισμό της εν λόγω πράξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης στο διαθέσιμο διάστημα των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ένταξης της πράξης θα εξειδικεύσει τις προδιαγραφές του έργου συντάσσοντας τα τεύχη δημοπράτησης και προκηρύσσοντας ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μέσα από διαφανείς διαδικασίες, όπως ο νόμος ορίζει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

κ. Διευθυντή,

Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, όπου όλα και όλοι κρίνονται και όλα επαναξιολογούνται, για τις διοικήσεις που έχουν εκλεγεί να διαχειριστούν υποθέσεις, πόρους και προβλήματα, είναι μονόδρομος, η ηθική πλευρά των θεμάτων αυτών, η ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων αλλά και η σοβαρότητα και ο δυναμισμός στην αντιμετώπιση των αδιέξοδων που βιώνουν οι πολίτες. Παράλληλα όμως, οι διοικήσεις αυτές καλούνται να βρουν λύσεις, να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, να λειτουργήσουν με σύγχρονους όρους και ταχείς ρυθμούς. Δηλαδή, να διαθέτουν όραμα, σχεδιασμό, πόρους και αποφασιστικότητα για να υλοποιήσουν αυτά που αναμένουν οι πολίτες τους.

Τα παραπάνω αναφερόμενα αποτελούν και τις αρχές της σημερινής διοίκησης της Περιφέρειας, ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ.

Για την Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα για τον πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά προϊόντα, υπάρχει ένας εγκεκριμένος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, Στρατηγικός Σχεδιασμός, όπου για πρώτη φορά, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, επιχειρείται η ολόπλευρη στήριξη του αγροτικού κόσμου της Κρήτης.

Βασικές παράμετροι και στόχοι, μεταξύ άλλων, αυτού του σχεδιασμού είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου Αγροτικού Τομέα, η καινοτομία και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και μεθοδολογίας. Και αυτό γιατί η εικόνα του αγροτικού τομέα της Κρήτης, η καθηλωμένη, επί χρόνια, δυναμικότητα του, αλλά και οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, απαιτούν «νέα δυναμικά εργαλεία» για τη δημιουργία των οποίων θα πρέπει να αναζητηθούν πόροι κυρίως από ευρωπαϊκές πηγές.

Το εγκεκριμένο, κατ’ επέκταση, από το ΕΣΠΑ έργο με την επωνυμία «AgroPortal» της Περιφέρειας Κρήτης, αποτελεί κατ’ ουσία ένα σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, ψηφιακών υπηρεσιών καθώς και παραγωγή νέου ψηφιακού περιεχομένου που θα παρέχονται στους αγρότες και στους πολίτες της Κρήτης.

Ως εκ τούτου, για την Περιφέρεια Κρήτης το έργο αυτό αποτελεί ένα από τα νέα εργαλεία πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ο,τι πιο σύγχρονο σαν διαδικασία, ο,τι πιο ταχύ και άμεσο για τους αγρότες και τα προϊόντα τους, ο,τι πιο παγκοσμιοποιημένο μπορεί να διαθέτει ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης.

Θα σηματοδοτήσει δε το πέρασμα από την παραδοσιακή διαχείριση των αγροτικών υποθέσεων στην ψηφιακή σημερινή αλλά κυρίως αυριανή πραγματικότητα. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι που θα προβάλλει απλές εικόνες ή θα διαχειρίζεται σε μικροεπίπεδο στοιχεία με ελλιπή δυναμικότητα. 

Αντιθέτως θα αποτελέσει το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο μιας σύγχρονης αγροτικής πραγματικότητας με παρουσία της αγροτικής Κρήτης και των αγροτικών της προϊόντων σε κάθε αγορά του πλανήτη, με μετρήσιμα και ορατά αποτελέσματα, όχι για το portal αλλά για τους αγρότες της Κρήτης.

Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι για την Κρήτη που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο (υποβλήθηκε στα πλαίσια της πρόσκλησης υπ’αρίθμ. 30 του ΥΠΟΙΑΝ τον Οκτώβριο του 2001), προέκυψαν μέσα από αξιολόγηση 35 προτάσεων των περιφερειών από τις οποίες εγκρίθηκαν μόνο οι 13 με διάφορα αντικείμενα και προϋπολογισμούς.

Οι διαδικασίες που προβλέπονται στην συνέχεια, βάσει των κοινοτικών κανονισμών, απαιτούν την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού στα πλαίσια του οποίου θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις και τις οικονομικές προσφορές τους, έτσι ώστε στο τέλος αυτής της διαδικασίας να μπορεί να είναι σαφές και το τελικό κόστος υλοποίησης.

Θα είμαστε ευτυχείς αν στο τέλος της διαδικασίας αυτής η Περιφέρεια Κρήτης έχει στη διάθεση της ένα τέτοιο σύγχρονο και αναγκαίο εργαλείο με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Τέλος, είμαστε βέβαιοι ότι αν ο συντάκτης του άρθρου ενημερωθεί πληρέστερα για τις ουσιαστικές πτυχές του έργου, τις δυναμικές πλευρές του, τον όγκο και το μέγεθος του περιεχομένου του, τότε θα κατέληγε σε διαφορετικά συμπεράσματα." 

Σημ. Συντάκτη:

Σαφώς κάνεις δεν αμφισβήτησε το γεγονός των προθέσεων της Περιφέρειας για ένα σωστό Στρατηγικό Σχεδιασμό στην προώθηση των Αγροτικών Προϊόντων και μέσα από τις σελίδες του Flashnews.gr αρκετές φορές στο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί τα θέματα της Περιφέρειας Κρήτης που αφορούν σε πρακτικές με θετική κατεύθυνση, για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και όχι μόνο στον Πρωτογενή.

Ωστόσο δε, το δημοσίευμα του Flashnews.gr δεν στάθηκε στο γεγονός αν είναι σωστή ή όχι η δημιουργία ενός portal για την προώθηση των Αγροτικών Προϊόντων. Ίσα – ίσα καθότι το φυσικό μας περιβάλλον είναι το διαδίκτυο, είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της άποψης ότι πλέον μόνο μέσα από την παγκόσμια αγορά του internet υπάρχουν προοπτικές για ανάπτυξη, καθότι ειδικά αυτήν την δύσκολη οικονομικά εποχή που διανύει η χώρα, όλοι οι υπόλοιποι τομείς δεν παρέχουν και τις καλύτερες προοπτικές.

Είναι σημαντικά όμως και το εξής δεδομένα:

Κατά αρχήν για ένα έργο, που αφορά σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της οικονομίας της Κρήτης και ειδικά για ένα έργο με τόσο μεγάλο προϋπολογισμό, μήπως το θέμα θα έπρεπε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, με πρόσκληση των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να ακουστούν οι απόψεις και να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες που θα μεταφερθούν σαν υπηρεσίες μέσα σε ένα portal;

Η Περιφέρεια Κρήτης ως φορέας ανάπτυξης αλλά και συντονισμού μήπως θα έπρεπε να λειτουργήσει σε αυτήν την περίπτωση συγκεντρωτικά: Ήδη γνωρίζουμε ότι αρκετοί Δήμοι του Νησιού ετοιμάζονται για την δημιουργία ανάλογων portal, ενώ ήδη στο χτεσινό δημοσίευμα μας παρουσιάζουμε ότι τα Επιμελητήρια του Νησιού έχουν ήδη κατασκευάσει μία παρόμοια πύλη. Μήπως θα έπρεπε η Περιφέρεια να ενημερώσει και να συντονίσει τους Δήμους και τους λοιπούς φορείς που πιθανών να ενδιαφέρονται για ανάλογες δράσεις και να γίνει μόνο ένας διαδικτυακός κόμβος για όλη την Κρήτη και να μην δαπανηθούν χρήματα από τους Δήμους για ίδιες υπηρεσίες, χρήματα που δεν υπάρχουν;

Ο Δήμος Ηρακλείου έφτιαξε το ίδιο portal δωρεάν

Επιπλέον εχτές ο Δήμος Ηρακλείου, δια στόματος του κυρίου Γιάννη Κουράκη, παρουσίασε ένα ανάλογο site, το οποίο θα διαθέτει μετάφρασή σε 64 γλώσσες και μάλιστα η κατασκευή του έγινε δωρεάν.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε κατασκευή του ίδιου portal με λιγότερα χρήματα και περισσότερες παροχές

Τέλος σύμφωνα με την ανάλογη απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (δείτε εδώ) για το ίδιο έργο δημοσίευσε προϋπολογισμό 399.000€, δηλαδή κατά 60.000€ λιγότερα και μάλιστα όπως μπορεί να διαβάσει κανείς στην απόφαση, ο κόμβος θα είναι σε 3 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά και Τούρκικα, σε σχέση με τις 2 γλώσσες που θα γίνει το αντίστοιχο site για την Κρήτη. Άξιο σχολιασμού είναι και το γεγονός και οι δύο αποφάσεις έχουν ακριβώς την ίδια διατύπωση στην περιγραφή του έργου.

Ευελπιστούμε ότι ο κόμβος που θα δημιουργήσει η Περιφέρεια Κρήτης θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του Πρωτογενή Τομέα και των Αγροτών και το τελικό κόστος θα έχει πραγματικό αντίκρισμα σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετά από ενδελεχή έρευνα των αναγκών αυτών.

Για την επιθυμητή από όλους επιτυχία του κόμβου είναι απαραίτητο μετά την δημιουργία του να υποστηριχθεί σε βάθος χρόνου, να γίνει εκπαίδευση στους ενδιαφερομένους, ώστε να μην καταστεί ανενεργός, όπως σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις κόμβων που έχουν δημιουργηθεί στην χώρα μας.

Flashnews.gr