Ο διάδοχος του RX-8 θα είναι το  RX-9 και θα παρουσιαστεί στα τέλη του χρόνου. Ωστόσο, οι πληροφορίες μας, αναφέρουν πως το RX-9 δε θα έχει παρόμοιο του RX-8 αμάξωμα.