Βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις οδηγίες που χρειάζεστε  προκειμένου να εκμεταλλευτείτε και την τελευταία ευκαιρία για να μειώσετε τον φόρο του εκκαθαριστικού. Θα σας φανούν πολύτιμες δεδομένου ότι φέτος, το υπουργείο Οικονομικών δεν στέλνει καν το έντυπο με τις οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης

Σε αναλυτικό πίνακα του fpress.gr που ακολουθεί, κάνοντας κλικ στην περιγραφή του κάθε κωδικού, θα αποκτήσετε πρόσβαση στις επίσημες οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, για τους «κρίσιμους κωδικούς» που μπορεί να σας ευνοήσουν ή να σας...χαντακώσουν υπάρχουν και κείμενα ανάλυσης

 

α/α Κωδικός Περιγραφή
1 49 Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών
Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης
2 051-052 Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης
3 053-054 Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης
Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης
4 057-058 Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων
5 059-060 Δωρεές χρηματικών ποσών στο δημόσιο
6 075-076 Δωρεές χρηματικών ποσών στο λογαριασμό αλληλοβοηθείας για την απόσβεση του δημοσίου χρέους
7 061-062 Πολιτιστικές χορηγίες του Ν. 3525/2007
8 063-064 Δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας και αναστήλωσης κλπ διατηρητέων κτηρίων
Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης
9 811-816 Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία οικογένειας
Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης
10 817-823 Ενοίκιο κατοικίας που πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό
Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης
11 073-074 Ποσό ασφαλίστρων για ασφάλιση ζωής, προσωπικών ατυχημάτων, ασθένειας
Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης
12 089-090 Ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον
Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης
13 087-088 Δαπάνη για αλλαγή εγκατάστασης καυσίμου ή για εγκατάσταση φυσικού αερίου, θερμομόνωσης κλπ
14 079-080 Δίδακτρα φροντιστηρίων εκπαιδευτικών μαθημάτων κλπ για τον υπόχρεο και τη σύζυγο
15 084-085 Δίδακτρα φροντιστηρίων εκπαιδευτικών μαθημάτων κλπ για κάθε παιδί χωριστά
Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης