Συνεδρίασε η ομάδα εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, για την δημιουργία των προτύπων πιστοποίησης των προϊόντων του νησιού, που προβλέπεται από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για τον αγροτοδιατροφικό τομέα, με τον συντονισμό της θεματικής αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Θεανώς Βρέντζου-Σκορδαλάκη.

Τα πρότυπα για την πιστοποίηση των προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας της Κρήτης, θα καθορίσουν τις απαραίτητες προδιαγραφές για τα προϊόντα του τομέα που θα «ενσωματωθούν» στο σήμα «Κρήτη».

Μετά την ανάπτυξη και την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης ένα προϊόν θα μπορεί να πιστοποιείται και να φέρει το σήμα ποιότητας «Κρήτη», μόνο εάν πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, υπήρξε εκτενής ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την δημιουργία και τη μορφή των προτύπων.

Αυτό θα οδηγήσει στην διαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων και τις ομάδες των προϊόντων που είναι ή θα ενταχθούν στο «Καλάθι των Προϊόντων» της Περιφέρειας Κρήτης.Σύσκεψη για τα πρότυπα πιστοποίησης των προϊόντων της Κρήτης