Πέντε ολλανδικές τράπεζες υποβάθμισε ο Οίκος αξιολόγησης Μoody's. Οι τέσσερις από αυτές υποβαθμίστηκαν κατά 2 βαθμίδες και η μία κατά 1.

Σύμφωνα με την έκθεση του διεθνούς Οίκου η Rabobank Nederland αξιολογείται με Aa2, η ING Bank N.V. με A2, η ABN AMRO Bank N.V. με Α2, και η LeasePlan Corporation N.V. με Baa2. Η SNS Bank N.V., υποβαθμίστηκε κατά μία βαθμίδα σε Βaa2.

Ο οίκος υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα αλλά διατήρησε αμετάβλητη τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση των τραπεζών.