Την τακτική του συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις επιχειρούμενες επενδύσεις ΒΑΠΕ και ΑΠΕ στην περιοχή του Δήμου.

2. Λήψη αποφάσεων που αφορούν στην Α.Ε. του Δήμου με την επωνυμία ΜΑΔΕΣ ΑΕ.:

- έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011

- ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο της ΑΕ για το έτος 2012 και καθορισμός αμοιβής .

- καθορισμός αποζημίωσης μελών Δ.Σ.

- τροποποίηση καταστατικού επιχ/σης

3. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Δημοτική Οδοποιία.

4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγ.Νικολάου για την υλοποίηση των συνεχιζόμενων πολεοδομικών μελετών του Δήμου Σητείας.

5. Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΣ για την εκτέλεση του έργου: Επέκταση-αντικατάσταση αγωγών αποχ/σης τ.κ.

6. Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

7. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στην τ.κ. Σφάκας για τη στέγαση του ιατρείου και του γραφείου του τοπικού συμβουλίου.

8. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα.

9. Καταβολή επιδόματος για την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών για το έτος 2011.

10. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

11. Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

12. Αναμόρφωση πρ/σμού εσόδων-εξόδων 2012.