Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μονής Μαλεβυζίου σας καλεί στην αναβίωση του Αλωνίσματος του κριθαριού την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 και ώρα 5μ.μ

Η εκδήλωση θα γίνει στην τοποθεσία Πλακάλωνα Ταυτόχρονα θα γίνεται άλεσμα σταριού με τον παραδοσιακό χειρόμυλο και ψήσιμο ξυνόχοντρου Τα παιδιά θα μπορούν να απολαύσουν μια μοναδική βόλτα με την άμαξα του εκπαιδευτηρίου ιππασίας και υπερπήδησης εμποδίων του κ. Γιώργου Μακατούνη.

Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του ΔΟΠΠΑΜ

Το αλώνισμα ξεκινά με το στρώσιμο του αλωνικού μέσα στην κούπα του αλωνιού και για το σκοπό αυτό οι αλωνάρηδες μεταφέρουν τ αλωνικό από τη θέση που είναι στιβιασμένο μέσα στ αλώνι κατά σωρούς και ένας απ αυτούς το απλώνει σ όλο τ αλώνι με το διχάλι δηλ. ένα ξύλινο εργαλείο με μακρύ χέρι, σε σχήμα περισπωμένης με διχάλα στην πάνω άκρη της οποίας τα χαχάλια (τα δυο ανοιχτά μέρη) είναι γυρισμένα προς τ απάνω με άκρες χωρίς αιχμή (κούτουλες).

Μετά το άπλωμα του αλωνικού μέσα στ αλώνι, που πρέπει να είναι του ίδιου πάχους σ όλα τα σημεία, για να περνά εύκολα ο βολόσυρος και να μη μπουκώνει, αρχίζει το αλώνισμα. Και στο αλώνισμα χρειάζεται να ζευτούν τα δυο βόδια στον ίδιο ζυγό του οργώματος και κατά τον ίδιο τρόπο ζεψίματος, με τη διαφορά ότι αντί να συνδεθούν τα λούρα με τ αλέτρι συνδέονται με το βολόσυρο.

Ο βολόσυρος αποτελείται από δυο χοντρές σανίδες, πολύ σκληρού ξύλου, συναρμολογημένες ώστε να σχηματίζουν ενιαίο σώμα στενότερο, μπροστά και πλατύτερο πίσω, όπου φέρνει σε κάθε άκρα μια προεξοχή-δόντι-για να πατεί ο βολόσυρος, όταν τοποθετείται όρθια.

Το μπροστινό στενότερο μέρος του βολοσύρου κυρτώνεται λίγο προς τ απάνω για να διευκολύνεται το γλύστρημα του πάνω στ αλωνικό. Στην από κάτω επιφάνεια και μέχρι το ύψος της κύρτωσης υπάρχουν κατάσπαρτες υποδοχές, μέσα στις οποίες είναι σφηνωμένες οι βολοσυρόπετρες (κοφτερές βένες τσακμακόπετρας-πυρίτη λίθου), οι οποίες με το πέρασμα του βολοσύρου πάνω στ αλωνικό το κατακόβουν και έτσι συντελείται το αλώνισμα