Εκπέμποντας SOS για την δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι, με το κόστος παραγωγής να έχει απογειωθεί και τις τιμές παραγωγού να βρίσκονται στα χαμηλά, οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Οι Copa-Cogeca υποστηρίζουν ότι η αγορά γίνεται ολοένα και πιο ασταθής και ότι το κόστος των εισροών –λιπάσματα, καύσιμα και ζωοτροφές- έχει σημειώσει κάθετη άνοδο τους τελευταίους μήνες. Γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά τους και την οικονομική βιωσιμότητά τους.

Επιπλέον, αυξάνονται οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο κόστος παραγωγής και δεν πληρούν τις κοινοτικές προδιαγραφές ασφάλειας των τροφίμων, ευζωίας των ζώων και περιβαλλοντικής προστασίας. Για παράδειγμα, το κόστος παραγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος στη Βραζιλία (81 ευρώ/100 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους) είναι σχεδόν το ένα τρίτο του επιπέδου στην Ιταλία (233 ευρώ/100 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους).

Στη Γαλλία, θα φθάνει τα 221 ευρώ/100 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους, συγκριτικά με μόλις 73 ευρώ/100 χιλιόγραμμα ζωντανού βάρους στην Αργεντινή. Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε υπερβολικά πρόσφατα και στην Βουλγαρία, προκαλώντας οργισμένες διαμαρτυρίες των βούλγαρων κτηνοτρόφων, μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου. Εν τω μεταξύ οι τιμές που εισπράττουν οι παραγωγοί μερικές φορές δεν καλύπτει ούτε καν το κόστος παραγωγής. Μια κατάσταση που είναι απαράδεκτη.

Επί του θέματος ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, δήλωσε στις 9 Μαρτίου: «Εάν δεν αναστραφεί αυτή η τάση, μπορεί στο μέλλον να έχουμε τεράστιες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα εις βάρος της ευρωπαϊκής γεωργίας και τελικά της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή ένωση.

Συνεπώς η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αγρότες παίρνουν μεγαλύτερο μερίδιο από την αγορά. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και πρέπει να εξετάσουμε από κοντά την κατανομή των τιμών και των περιθωρίων κέρδους κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

Επίσης οι ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισμού πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να μπορέσουν οι ομάδες παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί, να μεγαλώσουν σε μέγεθος και κλίμακα για να συμβάλουν σε μια πιο ισορροπημένη εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων».