Οι επιστημονικοί συνεργάτες του προγράμματος "Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά" (πρώην Παιδεία Ομογενών), πραγματοποιούν παγκόσμια συνάντηση, σήμερα και αύριο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Το πρόγραμμα που έχει στόχους, την συγκρότηση πιλοτικού δικτύου σχολείων της ομογένειας, την κατάρτιση μελετών σχετικά με το μαθητικό πληθυσμό, την δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Στην συνάντηση θα συμμετάσχουν επιστημονικοί συνεργάτες και εκπρόσωποι μεγάλων ομογενειακών εκπαιδευτικών φορέων, από τον Καναδά, τις Η.Π.Α, την Αυστραλία, την Γερμανία, την Ρωσία, την Μ. Βρετανία και την Ελλάδα.